MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1: TARAFLAR
 
1.1.SATICI:

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ.

YAVUZ SELİM MH.BİRLİK CADDESİNO:53 BAĞCILAR İSTANBUL

Vergi No : 0800347467

Mersis No : 0080034746700010

Tel : 0212 433 09 60
Site : https://www.arswooden.com/
Mail : [email protected]
 

1.2 ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI https://www.arswooden.com/  internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI’nın,  üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: KONU

 2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait https://www.arswooden.com/  internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği (perakende veya toptan), sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 2.2.  ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 2.3.https://www.arswooden.com/  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 2.4. ALICI, sözleşmede belirtilen  ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 2.5. İşbu sözleşme, ALICI’ nin ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden ve ödemeyi yapmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından web sitesi kapsamında belirtmiş olduğu adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 4.1. Teslimat masrafları perakende satışlarda 000,00 TL’ye kadar olan alışverişlerde kargo masrafı ALICI’ ya ait olmakla, 000,00 TL ve üzeri alışverişlerde kargo masrafları SATICI’ya aittir. Toptan satışlarda kargo bedeli ALICI’ya aittir. Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir. 

4.3. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’ nın hesabına geçmesinden sonra yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 2-10 iş günü içinde teslim eder. Toptan satışlarda bu süre 20 iş gününe kadar uzayabilir. 

4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 20 gün içinde kendisine iade edilir.

4.5.  Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek kırık, ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir.

5.2. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

5.3. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve fatura ile iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

6.2. SATICI, ALICI’ nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

6.3. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 20 gün içinde ürün bedelini iade eder. Ürünü 20 gün içinde iade alır. Kredi kartı ile yapılan alımlarda, ALICI tarafından taksit seçeneği kullanılmış ise satış bedelinin iadesi aylık olarak taksit tutarında yapılacaktır.

6.4. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 20 gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan alımlarda, ALICI tarafından taksit seçeneği kullanılmış ise satış bedelinin iadesi aylık olarak taksit tutarında yapılacaktır. 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

7.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli https://www.arswooden.com/  adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

7.2. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 8: ÖDEME SEÇENEKLERİ

İş bu sözleşme kapsamında siparişi verilen ürünün bedeli, SATICI’ya ait internet sitesinden kredi kartı, EFT/HAVALE şeklinde olabileceği gibi, kapıda kredi kartı ile ödeme ve kapıda nakit ödeme şeklinde de yapılabilecektir.

MADDE 9: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı internet sitesinde ve fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10: VADELİ FİYAT

Ürünün satışı vadeli olarak yapılacak olması halinde taksit tutarı ve vade farkını ilgili Banka belirlemektedir. 

MADDE 11: VADE FARKI

11.1. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı ve taksit sayısına göre vade farkı uygulanıp uygulanmayacağı; vade farkı uygulanacaksa tutarın ne olacağını kredi kartının bağlı olduğu banka belirlemektedir.  Belirlenecek vade farkı sonucu ürünün vadeli satış fiyatı ortaya çıkacaktır.

11.2. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

MADDE 12: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, internet sitesinde ve fatura içeriğinde mevcuttur. 

MADDE 13: ÖDEME PLANI

13.1. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

MADDE 14: CAYMA HAKKI

14.1. ALICI’ nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satım sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

14.2. Ürünün kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici yada Satıcı firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılması, tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmiş olması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.


14.3. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI’nın https://www.arswooden.com/  adresinden “İADE” bölümünde bulunan matbu iade formunun doldurulması gerekmektedir.  Bu form doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

14.4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 20 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. ALICI tarafından kredi kartında taksit seçeneği kullanılmış ise satış bedelinin iadesi aylık olarak taksit tutarında yapılacaktır.

14.5. İade edilecek ürünün ayıplı olması halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

 

14.6. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

 

a.) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b.) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c.) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d.) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e.) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

f.) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

g.) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

h.) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

i.) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

j.) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

MADDE 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 
 

MADDE 16: ALICININ ŞİKAYET VE İTİRAZ HAKKI;

 

ALICI şikayet ve talepleri ile ilgili olarak SATICI ile [email protected]  adresinden iletişime geçebilir. Bu taleplerinin çözümlenememesi halinde tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

 

MADDE 17: GENEL HÜKÜMLER;

 

17.1. Kişisel verilerin korunması ve gizliliği ile ilgili her türlü bilgiye https://www.arswooden.com/kvkk  adresinden ulaşılabilmekte olup ALICI, bu linkteki belgeleri okuyup anladığını ve aydınlatıldığını kabul ve beyan eder. Söz konusu link sipariş oluşturma aşamasında ALICI ile paylaşılmıştır. 

 

17.2. Alıcı sipariş aşamasında kendisi ile paylaşılan işbu Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir, ALICI’nın bu hususta açık muvafakati vardır. Satıcı da işbu Sözleşme metnini sistemlerinde üç (3) yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

 

17.3. ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. 

 

17.4. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, salgın hastalık savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

17.5.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya ALICI'nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

17.6. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmekte olup işbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanıp ödeme yapılarak SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 18: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 19: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
 

YURTDIŞI ÜRÜNLERDE HİÇBİR ŞEKİLDE İADE VE DEĞİŞİM YOKTUR


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler Hakkında Bilgi

Ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.